Sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa

Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets
Jezi(k)-ci:

Sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa

Naslov:
Sistem za nadzor računarske infrastrukture kao servisa
Jezi(k)-ci:
Serbian
Vrsta:
Text
Format:
PDF
Pages
152
Veličina datoteke:
3.81 MB
Kontakt:
Savić, . ( Mihajlo)
Creative Commonshttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/uk/
Korišćenje ovog materijala, konkretno njegovo reprodukovanje i distribucija, čini vas ugovornom stranom prema autoru/vlasniku ovog materijala i vezuje vas na licencom propisane uslove korišćenja. Oni podrazumevaju korišćenje materijala samo u okviru ograničenja sadržanih u autorizaciji koju je dao autor/vlasnik dela i koju potvrđuje ovaj dokument. Provajder ovog servisa (Univerzitet u Beogradu,Univerzitetska biblioteka) i Creative Commons nisu partneri u ugovoru o licenci. Nikakva prava niti obaveze ne mogu nastati, koje bi se smatrale obavezujućim bilo za provajdera servisa, bilo za Creative Commons. Ni provajder servisa ni Creative Commons nisu ustanove pravne prakse, i ne mogu i neće pružati pravne savete. One pružaju informacije bez bilo kakve pretpostavljene garancije i ne prihvataju odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati njenim korišćenjem.